Saturday, April 27, 2013

ഉമ്മ !


രക്തക്കുഴലുകളിൽക്കൂടി വേദനകൾ
ഒഴുകുന്നവർക്കായി .. !
വേദനകൾ അണുവണുവായി
ഓരോ രോമകൂപത്തെയും
ഉമ്മവയ്ക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിക്കരയുന്ന
ഓരോ കുഞ്ഞു വാവകൾക്കുമായി.. !
വേദനകൾ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ്‌
നാറ്റം വമിച്ച് ആരാലും
വേണ്ടാത്തവർക്കായി ..!
വേദനകൾ നെഞ്ഞിലേറ്റി
ആരെയും ഉണർത്താതെ
തേക്ക് പാട്ട് മൂളി കണ്ണീർ
പൊഴിക്കുന്നവർക്കായി..!
വേദനയുടെ പടം പൊഴിച്ചിട്ടു
മിനു മിനുത്ത ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിച്ചിട്ട്
കടന്നു കളഞ്ഞവർക്കായി .. !
ഒരുമ്മ .. നെറ്റിയിലോ
കവിളിലോ .. കണ്ണിലോ
ആത്മാവിലോ ഓർമ്മയിലോ.. 
എവിടെ വേണമെങ്കിലും
ചാർത്താൻ ഒരു പൊന്നുമ്മ !