Tuesday, March 7, 2017

ലോക പീഢിത ദിനാശംസകൾ ! ( പുച്ഛം മേമ്പൊടി )
എല്ലാ പീഢിതകൾക്കും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വേണ്ടി എഴുതുന്നത് !
ജനങ്ങളുടെ കോടാനുകോടി വനിതകളുടെ കൂടി വോട്ടുവാങ്ങി ഭരണത്തിലേറിയതും ഭരണത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയതുമായ ഓരോ കഴുതകളോടും (ഇതിൽ പാർട്ടിയിലെ വേർതിരിവില്ല . ജനാതിപത്യ വിശ്വാസം എന്ന ഒന്ന് മാത്രം ) അതെ പരസ്യമായി വിളിക്കുകയാണ്' കഴുതകൾ' എന്ന് കാരണം മൃഗങ്ങൾക്കറിയില്ലല്ലോ ജനാതിപത്യ വ്യവസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി. അവർ ഒന്നുകിൽ സ്വയം മുൻപോട്ടു പിറകോട്ടോ പോകും .തിന്നും ഉറങ്ങും ജീവിക്കും .നിങ്ങളും അവരും തമ്മിലെന്താണ് വ്യത്യാസം?സ്ത്രീ ഭരണാധികാരികളോടും കൂടിയാണ് .?? നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിച്ചിച്ചീന്തപ്പെടുന്നു .നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ കുടഞ്ഞെറിയപ്പെടുന്നു ! എവിടെയാണ് നീതി ? നിയമം ? നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ നശിച്ച വ്യവസ്ഥ എന്നെ മാറേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു .പ്രതികളെ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നാലുമാസം .കോടതിയിൽ പന്ത്രണ്ടു വർഷം .സുഖവാസ ജയിലിൽ അഞ്ചു വർഷം .ജീവിതം സുഭിക്ഷം സുരഭിലം ! നാണമില്ലേ ഭരണകൂടമേ ?
സ്ത്രീകൾ രാത്രിയിൽ പുറത്തിറങ്ങരുത് .സ്ത്രീകൾ കണ്ണുപോലും പുറത്തുകാട്ടാത്ത ബുർഖകൾ മാത്രം ധരിക്കുക .പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതലിങ്ങോട്ട് പടു വൃദ്ധകൾ വരെ കരാട്ടെ കളരി കുങ്ഫു തുടങ്ങി അവർക്കു വേണ്ടാത്തതും അവരുടെ മനസ്സും ശരീരവും പ്രതികരിക്കാത്തതുമായ സകല കുണ്ടാമണ്ടികളും പഠിച്ചു വാളും പരിചയും തോക്കും തൊങ്ങലുമായി ജീവിതം തുടരുക !അല്ലാതെ ഈ നശിച്ച വ്യവസ്ഥിതിയെയോ പുരുഷനെയോ അല്ല മാറ്റേണ്ടത്!! (വീണ്ടും പരമ പുച്ഛം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ) ഞങ്ങൾ ഇനി എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം?? ശരീരം ഇരുമ്പു കവചത്താൽ മൂടി ,യോനി പൂട്ടി ലോക്ക് ചെയ്തു ,മാറിടം കരിച്ചുകളഞ്ഞു ജീവിക്കാം എന്താ ?? എന്നാലും പുരുഷന്റെ  പേ പിടിച്ച വികാരങ്ങൾ എവിടെക്കൊണ്ടു കളയും ?

 ഭരണകൂടമേ ,ഉടുതുണി പറിച്ചെറിഞ്ഞു റേപ് മീ എന്നലറി പ്രതികരിച്ച അമ്മമാരുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ .മുലക്കരം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയപ്പോൾ മുല മുറിച്ചെറിഞ്ഞു പൊട്ടിത്തകർന്നവർ ഉണ്ടിവിടെ ? നിങ്ങൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? അവർക്കു നാണവും മാനവും വേദനയും ഇല്ലയെന്നോ ?! നിങ്ങൾ ഇനി ഈ നാട്ടിൽ എന്ത് നിയമം ആണ് നടത്തുന്നത് ? നിങൾ എത്രയോ കോടി ജനപ്രതിനിധികളാണ് കമാ എന്നൊരക്ഷരം ഉരിയാടാതെ ഇത് കണ്ടു കെട്ടും സായൂജ്യമടഞ്ഞു ജീവിക്കുന്നത് ? നിങ്ങൾക്കെന്തിനാണ് പാർട്ടി ?പോയി മരിച്ചുകൂടെ നേതാക്കന്മാരെ ! ഒരു നൂറായിരം പാർട്ടികൾ .നൂറായിരം നിയമങ്ങൾ ..ഭരിക്കുന്നവർ, ഭരിക്കാത്തവർ ..എന്തിനാണിവരെല്ലാം ? സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ വോട്ടു ചെയ്യാതിരിക്കുക. നമുക്ക് ജനാതിപത്യം വേണ്ടിനിമേൽ .ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണം ഇവിടെത്തന്നെ അന്തസ്സായി അഭിമാനത്തോടെ ഏതൊരു പുരുഷനും ലഭിക്കുന്ന അതെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ .കളരിയും കരാട്ടെയും പഠിക്കാതെ ഒരു സാധരണ പൗരനായി .നിങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞെ തീരൂ .ഈ ലോക വനിതാ ദിനത്തിൽ അന്തസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തി സ്ത്രീ ഭാര്യ അമ്മ എന്ന നിലയിൽ എന്റെ എന്നെപ്പോലെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് സ്ത്രീകളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണിത് .നിങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞെ തീരൂ .നിങ്ങൾ അപരനോടല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നോടല്ലലോ എന്ന് കൈ കഴുകരുത് .നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ മാറാത്ത നിയമമില്ല .മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ ,അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുവതതിനി നിങ്ങളെ മേൽ ! (എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു വരാൻ പോകുന്ന ഓരോ നേതാക്കന്മാരോടും ഞാൻ പറയും താനും ഒരു ക്രിമിനൽ ആണെന്ന് കാര്യങ്ങളെ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന വെറും ആറാംകിട കുറ്റവാളി എന്ന് .അതുതന്നെ !)