Tuesday, May 7, 2013

പൂക്കൾ കൊഴിഞ്ഞപ്പോൾ
വിശന്നു പൊരിഞ്ഞൊരു വണ്ട്‌
കലി കയറി വരുന്നുണ്ട് ..!
പൂങ്കുലയിൽ ഇനി വിടരാത്ത
ചില മൊട്ടുകൾ, വിടരുമ്പോൾ
പടരുന്ന പൂമണത്തെ
സ്വപ്നം കാണുന്നുമുണ്ട് ..!